Nowy taryfikator mandatów

W czerwcu 2012 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Większe kary grożą między innymi za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, tamowanie ruchu na skrzyżowaniu czy parkowanie na miejscu zarezerwowanym dla niepełnosprawnych. Zapoznaj się z grzywnami, jakie obowiązują ze poszczególne wykroczenia. Jednocześnie życzymy bezpiecznych podróży bez konieczności korzystania w Waszej obecności z taryfikatora przez służby mundurowe.

Lp.

Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*

Grzywna w zł

Taryfikator mandatów – II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe – Taryfikator

18. art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

150

19.

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

20. art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

250

21. art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1

100

Przewożenie dziecka w pojeździe:

22.

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3

150

23.

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

150

24.

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

25.

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

26.

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

27.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2

150

28.

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

200

29. art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100

30. art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

150

31. art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41

150

32.

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

300

B) Włączanie się do ruchu – Taryfikator

33. art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2

300

34.

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

35.

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1

200

C) Prędkość i hamowanie – Taryfikator

36. art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

do 50

37.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 – 20 km/h

50 – 100

38.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 – 30 km/h

100 – 200

39.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h

200 – 300

40.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h

300 – 400

41.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h

400 – 500

42. art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

100 – 300

43.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 1

50 – 200

44. art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

45.

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

zgodnie z lp. 36 – 41

D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu – Taryfikator

46. art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4

200 – 400

47.

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1

200

48.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5

200

49.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

50. art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

E) Wymijanie, omijanie i cofanie – Taryfikator

51. art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

52.

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

250

53. art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

50 – 200

54. art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200

F) Wyprzedzanie – Taryfikator

55. art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

200

56.

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

200

  art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

 

 

57.  

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1

250

58.  

kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2

250

59. art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1

300

60.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2

300

61.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3

300

62.

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6

300

63.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2 – 5

200

64. art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

65.

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia

100

66. art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

G) Przecinanie się kierunków ruchu – Taryfikator

67. art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1

350

68.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2

350

69.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

350

70.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1

350

71.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3

350

72. art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

350

73.

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

300

74.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

75. art. 97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1

300

76.

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2

300

77. art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3

250

78.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

100

79.

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1

300

H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – Taryfikator

80. art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200

81. art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

100

82. art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1

100

83.

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2

100

84. art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

I) Holowanie – Taryfikator

85. art. 97

Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3

250

86.

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6

250

87.

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1

250

88.

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2

250

89.

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3

250

90.

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4

250

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

91.

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2

100

92.

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4

150

93.

3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5

150

94.

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7

100

95.

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50

J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt – Taryfikator

96. art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2

50

97. art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

98. art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

99.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2

50

100.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3

100

101.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

art. 33 ust. 4 pkt 1

150

102.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

art. 33 ust. 4 pkt 2

100

103.

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 5

50

104.

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2

100

105.

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3

100

106.

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4

50

107.

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

100

108.

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2

50

109.

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

50

110.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1

50

111.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2

50

112.

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1

50

113.

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3

50

114.

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4

50

115.

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5

50

116. art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

50

117. art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

50

118. art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

50

K) Autostrady i drogi ekspresowe – Taryfikator

119. art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3

300

120.

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

300

121.

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4

250

122.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

300

123.

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

300

124.

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

300

L) Zatrzymanie i postój – Taryfikator

125. art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

100 – 300

126.

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a

100

Zatrzymywanie pojazdu:

127.

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1

300

128.

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2

100 – 300

129.

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3

200

130.

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4

100

131.

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5

100

132.

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6

100

133.

7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7

100

134.

8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8

100

135.

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9

100

136.

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10

100

137.

11) na drodze dla rowerów

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

138. art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

150

139. art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

140.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

100

141.

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

150 – 300

142.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1

100

143.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2

100

144.

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3

100

145.

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4

100

146.

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5

200 – 300

M) Używanie świateł zewnętrznych – Taryfikator

147. art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

200

148.

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

100

149.

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6

100

150.

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

200

151.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

150 – 300

152. art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

153. art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

154.

Używanie „szperacza” podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym – Taryfikator

155. art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

300

156. art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

157.

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2

200

158.

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100

159.

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1

50

160.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

161.

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

100

162. art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

art. 32 ust. 6

200

art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163.

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1

200

164.

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3

50

165. art. 90

3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2

200

166. art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1

200

167.

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2

200

168.

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

200

169.

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4

100

170. art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

171.

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

172.

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2

100

173.

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

100

174.

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

100

O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep – Taryfikator

175. art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4

200

176.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

100

177.

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

150

178.

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

200

179.

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

150

180.

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

100 – 300

P) Przewóz osób – Taryfikator

181. art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 – 300

182.

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100

183.

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3

100

184.

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2

100

185.

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5

50

Taryfikator mandatów – III. Kierujący

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:

186.

1) uprawnień do kierowania pojazdami

art. 87 ust. 1

500

187.

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

300

188.

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1

100

189. art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

Taryfikator mandatów – IV. Inne wykroczenia

190. art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

400

191. art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [3]

300

192. art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

193. art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

art. 66

50 – 200

194. art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

195. art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9

50 – 200

196. art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

100

197. art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [3]

50

198. art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [3]

200

199. art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200

200. art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2 [4]

200 – 500

Taryfikator mandatów – V. Znaki i sygnały drogowe

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

201.

1) B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”

§ 18 ust. 1-8 [1]

250

202.

2) B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…”

§ 19 [1]

250

203.

3) C-12 „ruch okrężny”

§ 36 ust. 1 [1]

150

204.

4) B-15 do B-19 „zakaz wjazdu…”

§ 20 [1]

150

205.

5) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”

§ 18 ust. 9-13 [1]

100

206.

6) B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

§ 24 ust. 1 [1]

100

207.

7) B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

§ 25 [1]

100

208.

8) B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników

§ 26 [1]

200

209.

9) B-35 „zakaz postoju”

§ 28 ust. 1 [1]

100

210.

10) B-36 „zakaz zatrzymywania się”

§ 28 ust. 2 [1]

100

211.

11) B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…”

§ 28 ust. 6 [1]

100

212.

12) B-39 „strefa ograniczonego postoju”

§ 29 [1]

100

213.

13) C-1 do C-11 „nakaz jazdy…”

§ 35 [1]

250

214.

14) C-13 „droga dla rowerów”

§ 37 ust. 1 [1]

100

215.

15) C-14 „prędkość minimalna”

§ 38 ust. 1 [1]

100

216.

16) C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”

§ 41 [1]

400

217.

17) BT-1 „ograniczenie prędkości”

§ 81 ust. 1 i 2 [1]

100

218.

18) BT-3 „blokada zwrotnicy”

§ 81 ust. 3 [1]

200

219.

19) P-2 „linia pojedyncza ciągła”

§ 86 ust. 3 [1]

100

220.

20) P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

§ 86 ust. 4 [1]

200

221.

21) P-4 „linia podwójna ciągła”

§ 86 ust. 5 [1]

200

222.

22) P-7b „linia krawędziowa ciągła”

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]

100

223.

23) P-17 „linia przystankowa”

§ 90 ust. 1 [1]

100

224.

24) C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”

§ 42 [1]

200

225.

25) P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu”

§ 90 ust. 5 [1]

100

226. art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]

100

227. art. 90 lub art. 92 §1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1], § 102 ust. 4 [1], § 107 [1]

100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

228.

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1], § 91 ust. 1 [1]

100

229.

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1]

100

230.

3) D-18 lub D-18a „parking…”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 – 3 lub ust. 4 [1]

100

231.

4) D-18, D-18a lub D-18b „parking…” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 [1]

500

232.

5) P-20 „koperta” z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 „miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 [1]

100

233.

6) D-19 „postój taksówek”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1]

100

234.

7) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa…”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1]

250

235.

8) BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1]

200

236.

9) P-18 „stanowisko postojowe”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1]

50

237.

10) P-20 „koperta”

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1]

100

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

238.

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]

1000

239.

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1]

100

240.

3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

§ 95-98, 102, 104 lub 106 [1]

300 – 500

Taryfikator mandatów – VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

241. art. 86 § 1

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

242. art. 86 § 2

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).
[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).
Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • email
  • Wykop
  • Drukuj

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>